ثبت نام مشترک سازمانی چیتا

سامانه تخصصی و هوشمند حمل و نقل چیتا

  • پرداخت آنلاین و پرداخت در محل

  • حمل مرسولات فروشگاه ها و فروشندگان

  • جمع آوری ، توزیع و کنترل برگشتی

  • لجستیک و بسته بندی